Papirunderstøttet co-traditionssystem til dynamisk

pharmacodane

Papirunderstøttet co-traditionssystem til dynamisk undersøgelse af lungetropisk migration af brystcancerceller

 

Tumor tropism metastase er et trin i flere trin, der medfører interaktioner mellem tumorceller og mikromiljø. Som et resultat af begrænsninger af eksperimentelle metoder er den nuværende forskning ikke i stand til at erhverve opfattelse af den dynamiske strategi for sådan tropismemigration. For at imødegå dette problem udviklede vi et papirunderstøttet samkultursystem til dynamisk undersøgelse af lungetropisk migration af brystcancerceller.

Dette co-kultursystem inkorporerer et tumorlag, et rekrutteringslag og flere andre invasionslag mellem disse to komponenter.

  • Tumorlaget og rekrutteringslaget er imprægneret med henholdsvis brystcancerceller og lungeceller.
  • Stablingen af ​​disse lag sorterer et co-kultursystem, der inkluderer interaktioner mellem brystkræft og kræft i lungerne.
  • Afpakning af et sådant værktøj repræsenterer de fleste kræftceller på helt forskellige niveauer af migrationsforløbet.
  • Således giver det papirstøttede co-kultursystem mulighed for at undersøge migration fra tidsmæssige og rumlige facetter.
  • Invasion assays, der anvender co-kultursystemet, bekræftede, at de fleste kræftceller i brystet inducerede lungefibroblaster til at transformere til de fleste kræftassocierede fibroblaster (CAF’er), og CAF’erne, i flip, rekrutterede brystcancerceller.
  • Gennem migration er den indfødte invasion af de fleste kræftceller en kollektiv adfærd, hvorimod langdistance-migration kommer fra en bestemt personcelleopførsel. 
  • Bryst de fleste kræftceller kvalificerede gentagne processer af migration og formering, ledsaget af epitel-mesenkymale og mesenkymale epitelovergange og justeringer i stilk og lægemiddelresistens.
  • Baseret hovedsageligt på disse resultater fortolkes lungetropisk migration af brystkræft de fleste kræftformer som en strategi for bilateralt samspil med det indfødte og værtsorganets mikromiljø.
  • Det udviklede papirunderstøttede co-kultursystem giver mulighed for dynamisk at undersøge tropismemigration under det præ-metastatiske område af interesse, hvilket giver et fordelagtigt instrument til at finde tumormetastase.
pharmacodane

pharmacodane

Bovin ovidukt epitelcelleafledt tradition Medier og eksosomer Forbedrer mitokondrievelbefindende ved at gendanne metabolisk strøm gennem hele præimplantationsvæksten

 

Oviduct-skylning er beriget med alle slags vitaminer, der informerer om 3-Fire dages rejse af præimplantationsembryo ved hjælp af oviduct, fordi det udvikler sig til en pålidelig blastocyst (BL). Ikke desto mindre tænkes der lidt på det særlige krav og funktion af de vitaminer, der orkestrerer de tidlige niveauer af embryonisk forbedring.

På denne undersøgelse havde vi til formål at karakterisere virkningen af ​​in vitro-afledt bovin ovidukt epitelcelle (BOECs) sekretion, der efterligner in vivo oviduct-mikrofluidlignende omgivelser, hvilket tillader rentabel embryonisk forbedring.

Ved denne undersøgelse forbedrer tilføjelsen af ​​et in vitro-afledt BOECs-tilstandsmedium (CM) og dets fjernede exosomer (Exo) betydeligt standarden og forbedringen af ​​BL, hvorimod BLs rugeevne blev opdaget at være overdreven (48,8%) inden for BOECs-Exo suppleret gruppe.

Overraskende har BOECs-Exo en dynamisk indvirkning på modulering af den embryonale metabolisme ved at gendanne pyruvatstrømmen til TCA-cyklus. Vores evaluering afslører, at Exo-terapi opregulerer pyruvatdehydrogenase (PDH) og glutamatdehydrogenase (GLUD1) -ekspression betydeligt, krævet til metabolisk finjustering af TCA-cyklussen inden for de voksende embryoner.

Eksoterapi øger tilstrømningen til TCA-cyklus ved kraftigt at undertrykke PDH- og GLUD1-opstrømsinhibitorer, dvs. PDK4 og SIRT4. Forbedring af TCA-cyklusudførelsen var yderligere ledsaget af større metabolisk træning af mitokondrier i BOECs-CM og Exo in vitro embryoner.

 

Vores undersøgelse afdækkede for den første gang den potentielle mekanisme for BOECs-afledt sekretion i genoprettelse af TCA-cyklusfluxen ved anvendelse af opnåelige vitaminer og fremhævede betydningen af ​​pyruvat til støtte for kvæg in vitro embryonisk forbedring.

Elicitor-induceret fremstilling af biomasse og farmaceutiske phenolforbindelser i cellesuspensionstradition med daddelpalme (Phoenix dactylifera L.)

Afgrøder, der syntetiserer bioaktive forbindelser, som har overdreven antioxidantværdi og fremkaldelse, giver en pålidelig in vitro-tilgang til levering af nødvendige ernæringsmæssige forbindelser. Målet med denne undersøgelse er at reklamere for biosyntese af disse phenolforbindelser i stor målestok ved hjælp af elicitors i traditionel dadelpalmecellsuspension. Elikatorer, der ligner pektin, gærekstrakt (YE), salicylsyre (SA), cadmiumchlorid (CdCl2) og sølvnitrat (AgNO3) i koncentrationer på 50, 100 og 200 mg / L anvendes.

Resultaterne af elicitors på celletradition er blevet bestemt ved hjælp af biomasse [pakket cellevolumen (PCV), frisk og tør vægt], træning med antioxidanter og phenolforbindelser (catechin, koffeinsyre, kaempferol, apigenin) er blevet besluttet under anvendelse af høj- ydeevne væskekromatografi (HPLC). Resultaterne afslørede, at forbedret PCV (12,3%), hele indhold af phenolindhold [317,9 ± 28,7 mg gallinsyreækvivalenter (GAE) / 100 g tørvægt (DW)] og radikal fjernelse (86,0 ± 4,5%) er opnået inden for 50 mg / L SA håndterede celletradition af Murashige og Skoog (MS) medium.

Opbygningen af ​​optimal catechin (26,6 ± 1. tre µg / g DW), koffeinsyre (31,4 ± 3. Otte µg / g DW) og kaempferol (13,6 ± 1,6 µg / g DW) blev opdaget inden for 50 mg / L SA-behandlet tradition i sammenligning med ledelsen. Disse resultater kan meget vel have en god betydning inden for den ernæringsmæssige og agronomiske industri.

 

Afgrøder, der syntetiserer bioaktive forbindelser, der har overdreven antioxidantværdi og fremkaldelse, giver en pålidelig in vitro-tilgang til levering af nødvendige ernæringsmæssige forbindelser. Målet med denne undersøgelse er at reklamere for biosyntese af disse phenolforbindelser i stor skala ved hjælp af elicitors i traditionel dadelpalmecellsuspension.

Elikatorer, der ligner pectin, gærekstrakt (YE), salicylsyre (SA), cadmiumchlorid (CdCl2) og sølvnitrat (AgNO3) i koncentrationer på 50, 100 og 200 mg / L anvendes. Resultaterne af elicitors på celletradition er blevet bestemt ved hjælp af biomasse [pakket cellevolumen (PCV), frisk og tør vægt), træning med antioxidanter og phenolforbindelser (catechin, koffeinsyre, kaempferol, apigenin) er blevet besluttet ved anvendelse af høj- ydeevne væskekromatografi (HPLC).

Resultaterne afslørede, at forbedret PCV (12,3%), hele phenolindholdsmateriale [317,9 ± 28,7 mg gallinsyreækvivalenter (GAE) / 100 g tørvægt (DW)] og radikal fjernelse (86,0 ± 4,5%) er opnået inden for 50 mg / L SA håndterede celletraditionen af ​​Murashige og Skoog (MS) medium. Opbygningen af ​​optimal catechin (26,6 ± 1. tre µg / g DW), koffeinsyre (31,4 ± 3. Otte µg / g DW) og kaempferol (13,6 ± 1,6 µg / g DW) blev opdaget inden for 50 mg / L SA-behandlet tradition i sammenligning med ledelsen. Disse resultater kan meget vel være af god betydning inden for den ernæringsmæssige og agronomiske industri.

T-celler præsenterer fortrinsvis vedhæftning til enteriske neurale celler og er i nærheden af ​​neurale celler inden for de myenteriske ganglier hos Crohns syge

Plexitis inden for den proximale margin for tarmresektioner er relateret til postoperativ gentagelse af Crohns sygdom. For at kende deres dannelse er der udført in vitro-analyser. T-celler klæbede fortrinsvis til neuron- og gliaceller i kombinerede større kulturer af enterisk nervesystem, og T-celleaktivering forhøjede deres adhæsionsevne.

Større række T-lymfocytter i tæt nærhed til enteriske gliaceller blev desuden bemærket inden for de myenteriske ganglier hos Crohns syge som i sammenligning med ledelsen. Disse oplysninger viser, at tæt nærhed mellem lymfocytter og enteriske neurale celler eksisterer og vil bidrage til dannelsen af ​​plexitis.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.